ကာစတမ္ ကို ငါ -ိုးမသား လို႔ဆဲသြားတဲ့ ဂ်င္းဖုန္း company

ကာစတမ္ ကို ငါ -ိုးမသား လို႔ဆဲသြားတဲ့ ဂ်င္းဖုန္း company
Iphone ပဲကိုင္လို႔ကိုင္တယ္ေျပာတာ လြန္လား
မ်ားမ်ား႐ွယ္ေပးၾကပါ

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *