ေရဆင္းခ်ိဳးလ်င္ ေရာဂါေဝဒနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းသည္ဟု နာမည္ႀကီးလာတဲ႔ ေက်ာင္းရြာေခ်ာင္း

မြန္ျပည္နယ္ ေရးျမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းရြာမွ ေရဆင္းခ်ိဳးလ်င္ ေရာဂါေဝဒနာမ်ား ေပ်ာက္ကင္းသည္ဟု နာမည္ႀကီးလာသျဖင္႔ ေန႔စဥ္လာေရာက္လည္ပတ္သူ ရာေထာင္ႏွင္႔ ခ်ီလာသည္႔ ေက်ာင္းရြာေခ်ာင္း။

Photo – ေရးျမိဳ႕နယ္ေဒသခံမ်ား

Zin Moe

Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *